Jogi nyilatkozat

A SomaSoft.hu Webáruház a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

1. A szerződési feltételek alapfogalmai
2. A Webáruház szerződési feltételeinek célja
3. A Webáruház-szolgáltatás
4. A Webáruház szerződésének létrejötte és módosítása
5. A vásárló jogai és kötelezettségei
6. Adatvédelem, adatbiztonság
7. Záró rendelkezések

1. A szerződési feltételek alapfogalmai
1.1 A Szolgáltató adatai
A SomaSoft.hu internetes Webáruház üzemeltetője a SomaConsult Kft.
Székhely: 2092 Budakeszi, Batthyány u. 23.
E-mail cím: info@somasoft.hu
Telefon: +36/23-457-263
Fax: +36/23-457-264
Bankszámlaszám: 10701180-22795003-51100005
Adószám: 22734149-2-13
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-138505

1.2 A vásárló, vagy megrendelő
Aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a SomaSoft.hu Webáruház internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A szállítás díja
SomaConsult Kft. a Webáruház áruit a megrendeléskor feltüntetett díjak ellenében küldi ki a szerződött szállító cégeken keresztül.

2. A webáruház szerződési feltételinek célja
A SomaConsultf Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webáruház szerződési feltételei a SomaConsult Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruházi tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2. 1 A Webáruház szerződési feltételeinek közzététele
A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról a weboldalra való belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell, hogy fogadja.

2.2 A webáruház szerződési feltételinek hatálya
Az SomaConsult Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételeinek mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A webáruház-szolgáltatás
A SomaConsult Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

3.1 A webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A SomaSoft.hu Webáruház ugyanakkor kizárólag Magyarország területére kiszállítandó, magyar nyelven íródott megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

 • A felhasználó neve;
 • egyedi és érvényes e-mail címe;
 • a felhasználó által választott jelszó.

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok

 • Számlázási név,
 • számlázási cím, megye, adószám cég esetén, amelyre Szolgáltató a számlát kiállítja;
 • szállítási cím, megye, amennyiben különbözik a számlázási címtől;
 • telefonszám.

Megrendeléshez a vásárlónak regisztrált felhasználónak kell lennie, és be kell jelentkeznie az áruházba. A regisztrációt bármikor, egyszerűen végrehajthatja. A regisztrációkor megadott adatok a gyorsabb és rugalmasabb vásárlást, számlázást és szállítást segítik. A Webáruházban a vásárló rendelés feladása nélkül is tájékozódhat a SomaConsult Kft. termékeiről és árairól.

3.4 A SomaConsult Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi: Az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére vonatkozóan vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan, az általa meghatározott rendelkezésre állási időben, szabadon megtekinthető módon tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek, valamint a CIB Bank hozzáférésének SSL titkosítással védett csatornáját.

4. A webáruházi szerződés létrejötte és módosítása
4.1 Általános jellemzők

A szerződés a szolgáltató internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A SomaConsult Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 A szerződés tárgya
A SomaConsult Kft. által üzemeltetett Webáruházban megvásárolható valamennyi árucikk, melyek jellemzőit, részletes leírását a vásárló megtalálja a SomaConsult Kft. weblapján.

4.3 A regisztráció
A SomaSoft.hu Webáruházban történő rendeléshez a vásárlónak ezen webáruházi szerződésben közölt feltételeket el kell fogadnia. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a Webáruház szolgáltatását igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. A webáruház-regisztráció során, a vásárló az adatai megadását követően rendelhet. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A „Kosár” gombra kattintva megjelenik a vásárló kosarának részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosárba addig marad ott, amíg a vásárló ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli azt, azokat. A kosár tartalmát a folyamat során bármikor lehet ellenőrizni, módosítani, illetve megrendelni. A vásárló a felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.
A vásárló a vásárlás befejeztével a „Tovább” gombra kattintással ellenőrizheti a bevitt adatokat és az összeget, ha ezt rendben találja, kattinthat a „Megrendelés” gombra.
A SomaConsult Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni.
A vásárló a rendelésről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben. Megrendelését követően a SomaConsult Kft. kollégái felveszik a vásárlóval a kapcsolatot e-maileben, a rendelés megerősítését, teljesítését illetően.

4.4 A megrendelések módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelő felé azonnal értesítést küld a Webáruház szoftvere a megrendelés tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A SomaConsult Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a rendelés elektronikus úton történő visszavonására. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a SomaConsult Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

 • készpénzes fizetéssel, személyes átvételre leadott rendelés esetén a visszavonást elfogadja;
 • készpénzes fizetéssel, futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadja;
 • bankkártyával történő fizetés esetén a rendelés visszavonását a készpénzes fizetés szabályai szerint fogadhatja el, azzal a kitétellel, hogy az átutalt pénzt, a 11/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozásai alapján, 30 napon belül téríti vissza a megrendelőnek, valamint a banki tranzakciók során keletkezett költségeket ebben az esetben a megrendelőre hárítja;
 • "személyes áruátvétel" választása esetén, a Webáruház értesíti a vásárlót az áru rendelkezésre állásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelését a SomaConsult Kft. törli.

4.5 Fizetési feltételek
A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor, vagy a futárnak az áru átvételekor készpénzben, vagy a SomaConsult Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve személyes átvétel esetén a SomaConsult Kft. irodájában, készpénzben teljesíti. A szállító a készpénz átvételéről számlát ad. Amennyiben a vásárló betanítást kér és a kiszállítás ennek keretében történik, a vásárló a helyszínen, számla ellenében készpénzben fizet, kivéve ha egy bizonyos értékhatár felett vásárol, mert ebben az esetben a SomaConsult Kft. előlegbekérőt küld, aminek pénzügyi teljesítését követően történik meg a szállítás és a betanítás.
A vásárló köteles a Webáruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, az eladó által küldött számlán feltüntetett vételárat - amely a termékek szállítási költségét is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő futárnak kifizetni. A vételár az adott árucikk bruttó vételára, azaz az általános forgalmi adót is magában foglalja.

4.6 Kézbesítés
A szállítási költség a vásárlót terheli. Ennek összegéről a vásárló a Webáruházban való vásárlási folyamat során, az áru megrendelését megelőzően pontos információt kap.
Az árut a megrendelést követően csomagküldő céggel elküldjük a vásárlónak. Amennyiben a csomagküldő cég az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy, illetve sikertelen kézbesítés esetén a csomagküldő cég új, egyeztetett időpontban újból megkísérli a kiszállítást.
A SomaConsult Kft. kéri és felhívja a figyelmet arra, hogy a vásárló az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomagot tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módjában elfogadni.
A SomaConsult Kft. a megrendelt termékeket a megrendelés beérkezését követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül kiszállítatja. Ettől eltérő szállítási határidők az adott árucikkeknél külön megjelölésre kerülnek. Amennyiben egy megrendelésen belül különböző szállítás határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközi, úgy a SomaConsult Kft. haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a vevővel e-mail útján további egyeztetés céljából.
Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a SomaConsult Kft-t kártérítési kötelezettség nem terheli.
A SomaConsult Kft. részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a SomaConsult Kft. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

4.7 Sikertelen kézbesítés
Általános határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli. Személyes átvétel esetén az eladó 8 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

4.8 Rendeléskövetési szolgáltatás
A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást, valamint rendelésének státuszát a boltban is megtekintheti.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei
5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag készhez vételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

5.2 A SomaConsult Kft. esetleges kára
Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy megsérült, abban kár keletkezett, és ennek oka a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a SomaConsult Kft. követelheti a megrendelőtől.
A jótállási felelősséget kizáró feltételek:

 • helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, elemi csapás (pl. villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás;
 • szakszerűtlen kezelés;
 • természetes elhasználódás.

5.3 Szavatosság
Az eladó az általa eladott árucikkekre 12 hónap szavatossági időt vállal. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban foglaltak az irányadóak. A vásárló a jótállási igényét az eredeti számlával érvényesítheti, ezért a SomaConsult Kft. kéri, hogy ezt az iratot gondosan őrizze meg.

6. Adatvédelem és adatbiztonság
6.1 Adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a SomaConsult Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: a vásárló azonosításához szükséges adatokat, a vásárló felhasználói nevét, jelszavát (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címét; valamint nevét, címét és telefonszámát, amelyen elérhető. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a SomaConsult Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés idejét, átvevő nevét (szállítási címből), cég nevét (szállítási címből), a teljes szállítási címet, a megrendelés összegét, a megrendelésszámot, megrendelő telefonszámát és egyéb elérhetőségét.
A regisztrációkor megadott adatokat kizárólag a rendelés teljesítéséhez használhatók fel.

6.2 Személyes adatok módosítása
A vásárló a megadott személyes adatait a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, kivételt képez ez alól az e-mail cím.

A regisztráció törlését valamint e-mail címének változtatását a vásárló az info@somasoft.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

7. Záró rendelkezések
7.1 A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések
A jelen magyar nyelven közzétett feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt SomaConsult Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek a SomaConsult Kft. azon ügyfelei, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítja.

7.2 A szerződés megszűnése
A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után a SomaConsult Kft. tudomásul veszi, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszünteti.
A SomaConsult Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

7.3 A SomaConsult Kft. felelősségét kizáró esetek
A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélések (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása) következtében felmerült anyagi illetve erkölcsi felelősséget a SomaConsult Kft. nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésre bocsátja.

Regisztráció
Elfelejtettem a jelszavam
A kosara jelenleg üres.Távsegítség

 

 

Segítség  |  Vásárlási útmutató  |  Szállítási és fizetési feltételek  |  Garancia  |  Adatvédelem   |  Jogi nyilatkozat

SomaConsult Kft.   2092 Budakeszi, Batthyány u. 23.      Telefon: (06-70) 386-6896      Fax: (06 23) 457-264      E-mail: info@somasoft.hu